دردهای ستون فقرات، کمری و گردن


درد ستون فقرات در قسمت‌های مختلف پشت مانند گردن، پشت وسط، پشت پایین یا کوکسیکس احساس می‌شود و می‌تواند حاد یا مزمن باشد. این دردها بسیار رایج هستند و علل مختلفی دارند.

اگر با این نوع درد مواجه هستید،با کلینیک دکتر بنفشه ولییان تماس بگیرید: 09029266688.

درد ستون فقرات می‌تواند در قسمت‌های مختلفی از پشت احساس شود، از جمله گردن (سرویکال)، پشت وسط (توراسیک)، پشت پایین (لمبر) یا درد ناحیه کوکسیکس.

این دردها می‌توانند حاد، فوری یا مزمن باشند و به صورت درد کسل‌کننده، شلیک یا سوزاننده توصیف شوند.

علل رایج شامل تغییرات آسیب‌دیده یا ترمیمی در دیسک‌ها و مفاصل صفحه، بیماری‌ها و التهابات مختلف است.

درد ستون فقرات بسیار رایج است و تقریباً نه از هر ده بزرگ‌سال در نقطه‌ای از زندگی خود تجربه می‌کنند.

زنبیل خرید