تزریق آر اف کف پا و خارپاشنه


تزریق آر اف (رادیوفرکانس) کف پا و خارپاشنه یکی از روش‌های نوین و کم تهاجمی است که در کلینیک درد دکتر بنفشه ولییان برای درمان دردهای مزمن و مشکلات مرتبط با کف پا و خارپاشنه انجام می‌شود. این روش با استفاده از انرژی رادیوفرکانس که به نقاط مختلف کف پا و خارپاشنه ارسال می‌شود، باعث کاهش درد و التهاب می‌شود.

  • تزریق آر اف کف پا به عنوان یک روش درمانی مؤثر برای مشکلات مانند فاشییت نخاعی (التهاب غشاء کف پا) استفاده می‌شود. این روش با ایجاد گرما در نقاط مختلف کف پا، باعث کاهش التهاب و درد می‌شود و به بهبود عملکرد پا کمک می‌کند.

  • تزریق آر اف خارپاشنه یک راه حل جدید و کم تهاجمی برای درمان خارپاشنه است. این روش با ارسال انرژی رادیوفرکانس به ناحیه مؤثر، باعث کاهش درد و التهاب می‌شود و به بهبود سریع و مؤثر منجر می‌شود.

  • - کم تهاجمی و بدون نیاز به جراحی: این روش بدون نیاز به برش یا جراحی انجام می‌شود و باعث کاهش زمان نیاز به بهبود می‌شود.