عمل بسته دیسک با ازون


عمل بسته دیسک با ازون یکی از روش‌های نوین و کم تهاجمی است که در کلینیک درد دکتر بنفشه ولییان با استفاده از تکنولوژی پیشرفته انجام می‌شود. این روش به عنوان یک گزینه درمانی موثر برای بیمارانی که دچار دردهای شدید ناشی از بیرون زدگی دیسک یا تنگی کانال نخاعی شده‌اند، معرفی شده است.

  • عمل بسته دیسک با ازون یک روش درمانی است که با استفاده از گاز ازون انجام می‌شود. ازون یک ماده قوی اکسیدان است که می‌تواند بافت‌های آسیب‌دیده را ترمیم کند و التهاب را کاهش دهد. این روش بدون نیاز به برش جراحی یا بستری شدن در بیمارستان انجام می‌شود و باعث کاهش درد و بهبود عملکرد ستون فقرات می‌شود.

  • عمل بسته دیسک با ازون یک روش درمانی است که با استفاده از گاز ازون انجام می‌شود. ازون یک ماده قوی اکسیدان است که می‌تواند بافت‌های آسیب‌دیده را ترمیم کند و التهاب را کاهش دهد. این روش بدون نیاز به برش جراحی یا بستری شدن در بیمارستان انجام می‌شود و باعث کاهش درد و بهبود عملکرد ستون فقرات می‌شود.

  • - کاهش درد : ازون می‌تواند بافت‌های آسیب‌دیده را ترمیم کند و علائم التهابی را کاهش دهد.

زنبیل خرید