عمل بسته دیسک کمر

رهایی از درد: راهنمای کامل عمل بسته دیسک کمر

عمل بسته دیسک کمر که اغلب به عنوان جراحی “ترمیم دیسک” یا “بازسازی دیسک” شناخته می‌شود، رویکردی پیشرفته است که برای ترمیم دیسک‌های بین مهره‌ای آسیب‌دیده، به ویژه در کمر پایین، طراحی شده است.